14. Στίχος και αλληλούια.
Ήχος πλ. δ΄(τρίφωνος)
15. Ύμνος του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής.
Ήχος πλ. δ΄(τρίφωνος)
16. Δοξαστικόν των Αίνων
από τον Όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής,
Κωνσταντίνου Πρίγγου († 1964),
πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ήχος β΄
17. Θρήνος του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου.
Α΄ στάσις. Ήχος πλ. ά
18. Β΄ στάσις. Ήχος πλ. ά
19. Γ΄ στάσις. Ήχος γ΄