Ύμνοι των Επιφανείων

8. Ειρμοί και τροπάρια της θ΄ωδής
του πρώτου και δεύτερου κανόνος των Επιφανείων.

9. Στιχηρόν ιδιόμελον. Ήχος α΄